Suksesshistorier

Suksesshistorie Emilie 13 år og Maria 10 år

Da Emilie ble 10-11 år, ble leksene mer og mer problematisk, hun hadde de siste årene liten utvikling i lesing og skriftlige matematikkoppgaver. Etter en nasjonalprøve i slutten av 6. klasse med oppfølging av 7. klasse, konstaterte skolen at hun lå under kritisk grense for lesing. Vi ble i løpet av konferansetimen enig med skolen at hun skulle få ekstra leseopplæring. Det varte og rakk før skolen kom i gang, men i slutten av november og frem til midten av februar hadde skolen et leseopplegg som skulle får fart på leseferdighetene. Etter tre måneder var resultatet mildt sagt nedslående. Hun leste 85 ord i minuttet før ekstraopplæring startet og leste 85 ord i minuttet da den var ferdig. Ingen endring.

Les mer

Suksesshistorie Fredrik 12 år

Første gang Fredrik var hos Elin, fikk han diagnosen «indre skjeling og samsynsproblemer. Det visuelle systemet er låst. Fredriks synsevner er ikke gode nok for å mestre skolearbeidet, han trenger synstrening.»
Da hadde vi to ganger vært hos en annen optiker, som mente guttens øyne fungerte helt fint, selv etter jeg nevnte lese/skrivevansker og ba han sjekke samsynet spesielt.

Les mer

Suksesshistorie Håvard 8 år

Før synstrening hos Hansson hadde vår sønn store problemer med å takle stress. Han ble veldig sliten på ettermiddagen og dagen ble lang for han. Det var ofte en prøvelse å skulle gjøre lekser hjemme på ettermiddagen. Vi fikk også en melding fra skolen angående hans evne til å koble helt ut i timene og totalt «glemme» de oppgavene han skulle gjøre. I perioder kunne han ha kraftig hodepine som gjerne kom brått på ettermiddagene/kveldene. Vi ble anbefalt via noen venner å teste synet hans og kontakte Hansson på Kolbotn.

Les mer

Suksesshistorie Ida 8 år

Oda 8 år, har slitt lenge med lesing og skriving. En del uro har det også vært når hun forsøkte å gjøre dette. Vi tok kontakt med skolelegen for å få sjekket synet da mor hadde hørt at dårlig samsyn kunne gi leseproblemer. Legen fant ikke noe synsfeil, men fortalte at hun var ordblind, og henviste til logopeden på skolen. Hun fant ut at Oda var totalt dyslektiker og var enig i at hun hadde en del uro når mor kommenterte det. Etter henvisning fra logopeden kom Oda i kontakt med PP tjenesten.

Les mer

En familiehistorie...

For noen år siden gjennomførte vår sønn Christian (nå 14 år) fullt behandlings- og treningsopplegg for behandling av overlangsynthet og dårlig utviklet samsyn. Suksessen var stor der Christian i ettertid var mindre sliten etter skole og lekser og lettere kunne gjennomføre fritidsaktiviteter som skihopping og fotball.

Les mer