Synstrening - Elin Hansson

Hvem har nytte av synstrening?

En rekke studier viser at synstrening er en effektiv behandlingsmetode for mange problemer som ikke kan behandles alene med briller eller kontaktlinser. Utbytte av synstrening gjelder like mye barn i klasseromsundervisning som voksne foran PC ´n eller under lesing. Uten gode synsevner kan det å lese være ganske frustrerende.

Synstrening kan hjelpe mot symptomer som:

 • Hyppig hodepine
 • Stiv nakke
 • Trette øyne
 • Ekstrem trøtthet/slitenhet
 • Lære- og lesevansker
 • Konsentrasjonsproblemer, urolig adferd
 • Dobbeltsyn
 • Generelt dårlig koordineringsevne

Vi jobber med både barn og voksne personer – alder er ingen hindring! Våre pasienter blir ofte henvist til oss fra øyeleger, allmennleger, sykehus, helsestasjoner, andre optikere, barnehage/skole/SFO, manuellterapeuter, osteopater, akupunktører, etc.

Barna som gjennomgår synstrening, har ofte konsentrasjons- og lære-/lesevansker. Noen har fått diagnoser som ADHD og dysleksi. Våre voksne pasienter kan slite i dagliglivet og på arbeidsplassen på grunn av symptomer forårsaket av bl.a. samynsproblematikk, strabisme (skjeling), hjerneslag (apopleksi), whiplashskader og hodetraumer.

Hvordan merker jeg at barnet mitt sliter med synet?

Mange barn har perfekt syn på avstand, men har store vanskeligheter med visuelle oppgaver på nærmere enn armlengdes avstand. De fleste rutinemessige synsundersøkelser på helsestasjonen tester hvor skarpt barnet ser på avstand, derfor blir mange med synsproblemer som går utover læring ikke oppdaget.

Vær oppmerksom på følgende symptomer på synsproblemer:

 • Blunker mye ved nærarbeid
 • Gnir seg i øynene ved nærarbeid
 • Klager over å se uklart eller dobbelt ved lesing/skriving
 • Holder foran et øye ved lesing
 • Holder lesestoff veldig tett foran øynene
 • Skakker hodet ved lesing/skriving
 • Beveger hodet ved lesing (i stedet for bare øynene)
 • Bruker finger/linjal som markør ved lesing
 • Problemer ved kopiering fra tavle eller bok
 • Leser sakte
 • Har dårlig leseforståelse
 • Bytter bokstaver (f.eks. b/d) og ord
 • Hopper over – eller leser om igjen- ord eller linjer
 • Har dårlig pennegrep
 • Skriver nedover eller oppover, har uregelmessig store bokstaver eller ord
 • Har problemer med å kopiere geometriske figurer
 • Har problemer med å kaste og fange ball
 • Er «klumsete»
 • Får hodepine, særlig ved nærarbeid
 • Har sterkt svingende humør

Intelligente elever som er svært motiverte, kan prestere mye, selv om de har dårlige visuelle evner, men med enormt bruk av energi og unødvendig stress. For de med mindre motivasjon kan forholdsvis små visuelle problemer føre til svært dårlig prestasjoner på grunn av stress og frustrasjon. Over 80% av læring går via øynene og synsapparatet.

Synstrening – for en fantastisk treningsform, spesielt for å barn med lære- og lesevansker. Vi har lang erfaring på dette området, og føler oss privilegerte som kan jobbe med så mange unike barn og vise til kjempe resultater etter endt synstrening.

Det finnes synsproblemer som ikke bare kan løses ved hjelp av briller og/eller kontaktlinser. Her kan synstrening hjelpe til i stor grad. Målet er å gjøre synsfunksjonen effektiv og presis ved å forbedre de forskjellige visuelle ferdigheter en for en.

Synstrening er en individuell behandlingsform som tar sikte på å forbedre synsfunksjonen og visuell prestasjonsevne. Synstrening er et program som er utviklende, som følges i en bestemt rekkefølge, trinn for trinn, hvor vi bygger på barnets grunnleggende ferdigheter. Vi sørger for at barnet har bakgrunnen for de nødvendige utviklingsmulighetene for å tilegne seg disse synsevnene. Synet er så mye mer enn det å se klart. Vi tenker helhet (holistisk), synet kan ikke separeres fra resten av kroppen, alt hører sammen. Med synstrening jobber vi med selve problemet, ikke bare symptomene. Programmet er lagd slik at barnet får en god selvfølelse.

Enkelte synsproblemer hvor synstrening kan være til stor hjelp:

 1. Redusert øyemotorikk
 2. Fokuseringsproblemer – akkommodasjonsproblemer
 3. Vergensproblemer – problemer med å bruke begge øynene samtidig
 4. Strabisme (skjeling)
 5. Amblyopi (redusert syn på et øye selv med briller eller kontaktlinser)
 6. Forstyrrelse i hjernens behandling av synsinformasjon
 7. Problemer med grov-/finmotorikk

Spørsmål og svar

Optometrisk synstrening, også kalt synsterapi eller VT (vision therapy) er en individuelt tilpasset behandlingsform som utvikler og forbedrer de visuelle ferdighetene. Vi trener ferdigheter som:

 • Full kontroll over øyebevegelsene
 • Evnen til å se og gjenkjenne objekter raskt
 • Evnen til å flytte fokus raskt
 • Samarbeid mellom øynene
 • Dybdesyn
 • Evnen til å se over et stort område (sidesyn)

Utvikling av visuelle ferdigheter inkluderer det å lære og bruke begge øynene samtidig på en effektiv måte. Dette øker til å interpretere og forstå potensielle visuelle informasjon som er tilgjengelig.

Undersøkelser, både norske og internasjonale, viser at opp mot en tredjedel av barna har lese- og lærevansker i tidlig skolealder- og over 90% av elevene med lese- og skrivevansker kan ha et primært synsproblem (American Optometric Association).
Hvorfor?
Mer enn 98% av alle barn er født med normale, friske øyne. Dette er ingen garanti for at barnet ditt vil kunne bruke øynene sine effektivt. Synet – evnen til å identifisere, interpretere og forstå det som blir sett, læres og utvikles helt fra fødselen. En visuell ferdighet bygger på den andre, trinn for trinn, gjennom barnets utvikling. Av forskjellige grunner kan mange gå glipp av et utviklingstrinn eller fullfører det ikke helt, eller de henger litt etter de jevnaldrende i utviklingen. Anlegg til synsproblemer kan også være arvelig.
Samfunnet vårt er i endring, og det kreves stadig mer av barnas synsevner. Våre forfedre hadde jeger-øyne for å overleve i villmarken. Deres syn var lagt for å finne bytte og fiender på avstand. I de siste 100 år har vi blitt tvunget til å takle mer og mer nærarbeid. Dette fører til visuelt stress og har ført til mange symptomer og problemer.

Miljøet hjemme og på skolen har blitt mer visuelt krevende, samtidig med at mange barn har blitt mer passive og sitter mye foran pc og tv-apparatet.
Barna i dag må lese omtrent tre ganger så mange tekstbøker som sine besteforeldre, for ikke å snakke om arbeidet foran pc og mobil.

Funksjonell optometri er et utvidet felt av optikervirksomheten.
Funksjonell optometri har gått gjennom en flere års videreførende utdannelse, for å mestre de komplekse visuelle programmene som skal forebygge eller eliminere synsproblemer og forbedre de visuelle ferdighetene. De har en helhetlig tilnærming til emnet: pasientene blir behandlet som en hel person, og deres synsproblemer som del av det hele systemet.
Pasientene blir undersøkt for svært spesifikke visuelle ferdigheter, og det undersøkes hvordan du reagerer på visuelt stress. Funksjonell optometri kan hjelpe godt mot visuelt stress, ved hjelp av stressdempende briller og synstrening.

Elin Hansson har spesialkompetanse innen barn og syn. Etter utdannelse som optiker i Norge, har hun en Master of Science og Doctor of Optometry (USA) og videreutdannelse innenfor funksjonell optometri: barn og syn, synstrening for lese- og lærevansker relatert til synsproblematikk, sport og syn, autisme og traumatisk hjerneskade.

Som mange ferdigheter, må også visuelle ferdigheter læres og utvikles. Siden de er tillærte, kan de som regel forbedres ved terapeutiske teknikker. Under synstrening gir synsterapeuten visuelle oppgaver, som gjennomføres under øye musklene koordineres og øyebevegeligheten, øyekoordinasjon og fokuseringsevnene forbedres.

Les mer

Kjennetegn hos barn med lære- og lesevansker

Synsproblemene vi ser hos barn med lære- og lesevansker:
78 % klarer ikke å følge et objekt med øynene som beveget rett framfor dem.
63 % har problemer med å bruke begge øynene samtidig. 58 % har problemer med fokuseringen. Ofte kan det være positivt å korrigere med briller som avlaster mot den unaturlige arbeidsavstanden elever jobber på store deler av dagen. I tilfeller hvor vi ser at barnet mangler enkelte synsevner, basis verktøyet som trengs for å kunne utføre lesing, er synstrening en viktig behandlingsform.
I mange tilfeller hos barn med synsrelaterte lære- og lesevansker har de et godt syn på avstand, men kan ha større problemer på nær. Dessverre blir ofte barn kun sjekket på avstand, og kanskje enkle tester på nær, slik at mange synsproblemer som har effekt på læring ikke blir oppdaget. Synsapparatet er mye mer komplisert enn hvor klart man ser eller om en har en manifest skjeling. Det er derfor viktig å få sjekket hvordan synsevnene fungerer, spesielt på nær. Det er også viktig at den personen de oppsøker vet hva som er forventet å se hos barn i ulike aldre.

Tips til foreldre og lærere om hva de kan se etter når det kommer til enkelte synsproblemer relatert til lære- og lesevansker:

 • Mister ofte plassen, hopper over ord eller hele linjer ved lesing, leser samme linje om igjen
 • Bytter om bokstaver og ord
 • Bruker en markør eller finger under teksten for ikke å miste plassen ved lesing
 • Problemer med å sitte stille
 • Klarer ikke å holde på med samme tingen over en lengre periode
 • Fort utålmodig ved nærarbeid
 • Klarer ikke å lese inni seg, får ikke med seg innholdet
 • Problemer med å kopiere fra tavla eller bok
 • Ofte dårlig pennegrep og hånd skriving
 • Problemer med å fylle tall inn i kolonner og følge en rett linje ved skriving
 • Hodepine etter lesing eller annet nærarbeid
 • Holder boken nær ansiktet
 • Blunker mye ved nærarbeid
 • Gnidning av øynene ved/etter korte perioder med lesing
 • Plaget av dobbeltsyn ved lesing
 • Lukker eller holder for et øye ved lesing eller skriving
 • Problemer med å få med seg innholdet av det en har lest
 • Har diagnoser som ADD, ADHD eller dysleksi

Sport og syn

Idrettsprestasjon = Synsprestasjon

Idrett kan ofte se ut som en test om hvem som er raskest, mest smidig og/eller mer fysisk utrustet. Men forskjellen mellom en verdensstjerne og en gjennomsnitts idrettsutøver i nesten hvert eneste tilfelle er forskjellen i deres synsevner.

Vårt mål er å hjelpe idrettsutøvere til å lære å ta inn mer informasjon samtidig, til å behandle raskere og til å ta riktige avgjørelser. Dette gjøres med synstrening, og vi har lang erfaring på dette området.

Hvem kan vi hjelpe:

 • Variabel utførelse – innimellom kjemperesultater
 • Resultater bli dårligere under stress
 • Gjør det bra når det ikke er så mye på spill
 • Vet hva en skal gjøre, men klarer ikke å utføre dette
 • Gjør det bra på trening, men gjør det dårligere i konkurranse
 • Tenker mye under konkurranse, er ikke på «automatic» pilot

Syn – mer en visus 1.0

 • Normal synsundersøkelse er ikke sensitiv nok til å gi innsikt i forskjellen mellom «normal» befolkning og en elite idrettsutøver. Vi trenger rett og slett mer!
 • Det blir for mye statisk testing: Utøveren sitter, med stillestående objekter, i primær posisjon, med veldig begrenset synsfelt, noe som ikke er reelt for de fleste idrettsutøvere

Forskjellen mellom en verdensstjerne og en gjennomsnittlig idrettsutøver er forskjellen i deres synsevner. Ved å forbedre synsevner er det mulig å øke deres idrettsprestasjon.

Selv om utøveren ikke trenger briller, kan synsevner forbedres. Disse evnene utvikles fra fødselen og innlæres under oppveksten. Synet kan forbedres ytterligere på nesten ethvert stadie i livet.

De synsevner som er viktig innen de fleste idretter:

 • Dynamisk synsskarphet
 • Følgebevegelser
 • Fokusering
 • Perifert syn
 • Dybdeoppfattelse
 • Hastighetsbedømmelse