SYNSUNDERSØKELSE FOR FØRERKORT

Her tar vi de testene som er relevante for å kunne fylle ut en førerkortattest. Du vil få med deg et skjema til fastlegen din, som skal legges ved skjemaene som biltilsynet skal ha.

Booking

BOOKING

Avdeling Ski

Avdeling Ås

Avdeling Vestby