SYNSUNDERSØKELSER FOR BARN

Barn har andre synsutfordringer enn voksne, og er ikke alltid like flinke til å si ifra om de har et synsproblem. Når vi tar synsprøver på barn legger vi vekt på de utfordringene barnet har og har gode kunnskaper om hvordan synet hos barn utvikles. Ved behov samarbeider vi med annet helsepersonell for at barnets interesser skal bli best mulig ivaretatt.

Booking

BOOKING

Avdeling Ski

Avdeling Ås

Avdeling Vestby