Suksesshistorie Emilie 13 år og Maria 10 år

Jeg er pappaen til to flotte jenter, Emilie på 13 år og Maria på 10 år.

Da Emilie ble 10-11 år, ble leksene mer og mer problematisk, hun hadde de siste årene liten utvikling i lesing og skriftlige matematikkoppgaver. Etter en nasjonalprøve i slutten av 6. klasse med oppfølging av 7. klasse, konstaterte skolen at hun lå under kritisk grense for lesing. Vi ble i løpet av konferansetimen enig med skolen at hun skulle få ekstra leseopplæring. Det varte og rakk før skolen kom i gang, men i slutten av november og frem til midten av februar hadde skolen et leseopplegg som skulle får fart på leseferdighetene. Etter tre måneder var resultatet mildt sagt nedslående. Hun leste 85 ord i minuttet før ekstraopplæring startet og leste 85 ord i minuttet da den var ferdig. Ingen endring.

Tilfeldighetene ville at jeg fikk høre om Elin Hansson av en kollega på jobb, som hadde gode erfaringer med sine to barn – som var i samme aldersgruppe som mine døtre.

Jeg tok kontakt og fikk time for utredning av Emilie, noe som raskt konkluderte med samsynsproblemer, som en synstest som viste at hun var langsynt. Emilie fikk briller og ble satt opp på et 20 ukers treningsopplegg.

Det var et veldig variert treningsopplegg, som spant mellom artige oppgaver til kjedeligere og vanskeligere oppgaver. Emilie var veldig motivert for å gjennomføre, hun skulle jo snart begynne på ungdomsskolen, og hun var redd for å ikke få de gode karakterene hun ønsket.

Etter vel gjennomført synstrening mot sommeren i 7. klasse løsnet mye for Emilie, hun begynte å lese Twilight bøkene som for henne ble et gjennombrudd når det gjaldt å lese bøker. Dette hadde hun aldri gjort tidligere.

Med de erfaringene vi hadde med Emilie, ble også Maria undersøkt samme sommer. Hun fikk samme resultat som Emilie, langsynt med behov for briller og manglende samsyn. Maria hadde i slutten av 3. klasse en nasjonalleseprøve som ble presentert høsten 4. klasse. Denne viste at Maria var under kritisk grense i lesing og leseforståelse. Denne gangen ble jeg ikke veldig bekymret, da vi hadde fått timer hos Hansson til synstrening. Maria gjennomgikk samme opplegg som Emilie og hun har i følge sin kontaktlærer fått merkbar utvikling i fag med lesing og skriftlige matteoppgaver. Vi som foreldre ser også at leksearbeidet går lettere og at vi har ei mye blidere jente i leksesammenheng. I tillegg kan vi se at hennes motorikk også har utviklet seg, dette kommer tydelig fram på håndballbanen. Ballstussing og overblikk i spillet er mye bedre.

I dag, ett år etter Emilie startet med synstrening hos Hansson, er nesten første år på ungdomskolen gjennomført. Til jul viste karakterkortet fire 4ére og åtte 5ére (hvor hun har 5ér i bl.a. norsk og naturfag). Nå er hun spent frem til sommeren, da utviklingen frem til påske viser at hun ligger an til en 6ér i matte og naturfag. Kanskje det viktigste resultatet er at hun trives på skolen og med leksearbeid, samt at hun nå har tro på de målene hun setter seg, fordi hun når målene.

En stor takk til teamet hos Hansson og spesielt takk til Elin.